CERTIFICERING

Insula Is de enige door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificerende instelling, waarvan de beoordelingsrichtlijnen, op het gebied van thermisch isoleren van gebouwen, aanvaard zijn door de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB) van de Stichting BouwKwaliteit (SBK) en daarmee zijn opgenomen in het door de Minister erkende stelsel! http://www.bouwkwaliteit.nl. Bedrijven die Insula gecertificeerd heeft zijn de enigen met een door de overheid erkende kwaliteitsverklaring, Alleen zij voldoen daarmee aantoonbaar aan de hoogste eisen