ISOLEREN BEGINT BIJ DIKAT

 

Je huis energie zuiniger maken begint met goed luchtdicht isoleren.         

Bovenstaande zal je bij elk goed energie advies horen. 
 

.

Waarom isoleren?

In de huidige gebouwen wordt de de meeste energie gebruikt voor verwarmen. Door te isoleren beperk je dus rechtstreeks de grootste energie verbruiker. 
 

Hier naast zie je de veel gebruikte piramide 

                                 “TRIAS ENERGETICA”

Deze piramide laat zien waar je de grootste stappen kunt maken.
1. probeer eerst energie te besparen
2. Wat overblijft moet je duurzaam op wekken
3. Wat dan nog overblijft moet je efficiënt inzetten. 

.

.

Isoleren staat dus op nr. 1 om energie te besparen.

Isoleren van gebouwen heeft als doel om de “warmte overdracht” in de winter van binnen naar buiten en in de zomer van buiten naar binnen en geluidsoverlast tegen te gaan, waardoor het binnenklimaat zo aangenaam mogelijk is en blijft.

Maar wat is warmte? 

Warmte,  aangeduid met het symbool Q en uitgedrukt in Joule, is niets anders dan een bijzondere vorm van energieoverdracht. In feite gaat het om energie die van het ene voorwerp naar het andere voorwerp gaat. Warmte gaat daarbij altijd vanzelf van een plaats met een hogere temperatuur naar een plaats met een lagere temperatuur, het is een vorm van energie uitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn. Vergelijk dit met water dat altijd van hoog naar laag gaat, indien er geen andere krachten spelen.

Bovenstaande gebeurd op atoomniveau en komt in grote lijnen op het volgende neer: Lees meer..

.

Warmte overdracht

Warmte overdracht in gebouwen is meestal een combinatie van  meerdere oorzaken, en kun je in de volgende categorieën indelen:

 

 

Convectie   of  stroming

Conductie   of  geleiding

Radiatie      of    straling


.

Convectie of stroming

Conductie van warmte ontstaat doordat de bewegingssnelheid van “warme” atomen hoger is dan van “koude” atomen. Door deze hogere bewegingssnelheid hebben deze “warme” atomen meer ruimte nodig (bij de zelfde druk) dan de “koude” omliggende atomen.  Het gevolg daarvan is dat er van de “warme” atomen er minder in de zelfde ruimte zullen passen dan de “koude” en daardoor een lager soortelijk gewicht ontstaat. Als de atomen uit gas of vloeistof bestaan, dan zal het gevolg zijn dat de lichtere gassen of vloeistoffen zich naar boven verplaatsen boven de zwaardere stoffen. Lees meer..

 

 

.

.

Conductie of geleiding

Thermische- of warmtegeleiding werkt net zoals elektrische geleiding door middel van elektronen, als deze energie krijgen (of warm worden) gaan ze meer bewegen. Deze beweging geven ze door aan nabije elektronen in een golfbeweging genaamd een fonon. Een fonon beweegt zich voort met de snelheid van het geluid over een afstand van 1 µm vanaf de bron. Hierna zal de fonon onregelmatigheden tegen komen in het rooster waardoor het afgeremd wordt. Als resultaat wordt de warmteoverdracht steeds minder naar mate je verder van de bron af bent. De thermische geleiding is ook afhankelijk van de dikte van het materiaal, de warmtegeleidingcoëfficiënt en het temperatuur verschil.      Lees meer..

Bron: http://technotheek.utwente.nl/wiki/Geleiding

.

.

Straling

Straling is transport van energie door elektromagnetische deeltjes (golven) van een materiaal die warmte-energie bevat. Materialen die zich onder de 800 graden bevinden zenden warmte straling of beter gezegd infrarood licht uit. De temperatuur van de woningen/gebouwen is doorgaans tussen de 15 en 25 graden. Dit betekend dat warmte als straling alleen in de vorm van infrarood wordt uitgezonden. Lees meer.. 

 

  

 

.

Hoe te isoleren?  

 
Als je begrijpt hoe de warmte overdracht van binnen naar buiten en omgekeerd werkt, dan  weet je dus hoe je oorzaken moet aanpakken.
Kort samen gevat komt dat op het volgende neer:
Houde warmte in de winter zoveel mogelijk binnen en in de zomer zoveel mogelijk buiten.hoe je