ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN

Wij zetten ons in voor:

Betere wereld

Eerlijker wereld

Overzichtelijker wereld

Dikat en de eigenaar van Dikat, André te Brake, onderschrijven de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Dit gaat veel verder, en is breder dan het “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

Hierbij het belangrijk dat het tempo waarin dit gebeurd niet te hoog is maar stabiel voorwaarts, waardoor je de mensen in het proces mee kunt nemen en het geen feestje van de elite en hoger opgeleiden wordt. Meer hierover…

Belangrijk bij bovenstaande is dat we in de wereld kunnen constateren dat:

  • Het meest ideale systeem op papier “het Communisme”, dat gestuurd wordt door de overheid, waarbij je werkt na vermogen en consumeert na behoefte in de praktijk niet werkt.
  • Het echte kapitalisme, dat gestuurd wordt de bedrijven d.m.v. geld, de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot.
  • In de praktijk we het meest ideale systeem dus ergens in het midden moeten zoeken, waarbij het volk uiteindelijk bepaald. 

We zullen dus naar maatschappelijke waarde moeten zoeken, waarbij Mensen centraal staan en de Bedrijven en Overheid  dienend zijn voor de mensen.

Naast de 17 VN doelen streven we dan ook naar de volgende uitgangspunten:

  1. Bescherm en stimuleer altijd onafhankelijke informatie bronnen.
  2. Beperk de duur van leiderschap, hiermee voorkom je machtsconcentratie en nieuwe inzichten krijgen hierdoor ook kansen.
  3. Meer hierover