Straling

Straling is transport van energie door elektromagnetische deeltjes (golven) van een materiaal die warmte-energie bevat. Materialen die zich onder de 800 graden bevinden zenden warmte straling of beter gezegd infrarood licht uit. De temperatuur van de woningen/gebouwen is doorgaans tussen de 15 en 25 graden. Dit betekend dat warmte als straling alleen in de vorm van infrarood wordt uitgezonden.

Ook materialen die voor ons koud aanvoelen zenden straling uit, want materialen warmer dan 0 kelvin (-273°C) zenden al warmtestraling of infraroodstraling uit. Koudere materialen zenden minder intens infrarood uit dan warmere materialen. Als je naast een koude muur zou staan dan zendt jouw lichaam meer infrarood uit dan de koude muur naar jouw. Per saldo ontvangt de muur dus meer warmte van jouw dan jouw lichaam van de muur waardoor de muur koud aanvoelt.

Infraroodstraling bij deze temperaturen heeft een golflengte die niet door bouwmaterialen en glas* (dat in ramen gebruikt wordt) heen gaat. In tegenstelling wat men vaak denkt laat glas dus geen infrarood door. Dat glas bij een infrarood foto veel infrarood uitstraalt komt door dat het glas de warmte makkelijk door de ruit heen geleid, en daardoor ook aan de buitenkant opwarmt. Voor een interessante en duidelijke uitleg ga naar:

http://www.olino.org/blog/nl/articles/2016/02/01/infraroodpanelen-nabij-ramen-gaat-de-infraroodstraling-er-doorheen-of-niet/

*glas in infrarood lampen is een ander soort glas, deze laat wel infrarood door.

Op de afbeelding hierboven geven De rode pijltjes naast de radiator de straling vanuit de radiator aan richting muur. De witte pijltjes in de muur geven de warmtegeleiding aan van de binnen zijde muur naar de buitenzijde muur. de rode pijltjes buiten geven de warmte straling vanuit de muur aan naar buiten.

Infraroodstraling wordt door spiegels nagenoeg niet geabsorbeerd. Dus is een goede isolator voor straling. Aluminiumfolie is een reflecterende isolatie en moet ruimte naast zich hebben om effectief te zijn. Het vermindert warmteverlies door reflectie van warmte op de warme zijde en door niet zoveel warmte uit te stralen op de koele zijde. Aluminium folie bestaat uit een zeer dun laagje aluminium. Het zeer positieve effect van de weerkaatsing van de infrarood wordt door een deel tenietgedaan door de zeer goede geleidbaarheid van aluminium. Aluminium heeft een hoge warmte geleidingscoëfficiënt (λ waarde)  van 237 W/(m.K). Zet je dit af tegen de goede isolatie materialen met een  λ waarde van 0,018 (Resol-hardschuim) of Pur met 0,023 dan geleid aluminium ruim 10.000 (237/0.023= 10304) keer beter . De goede geleiding van aluminium is dan ook een  nadeel in bij isoleren.

Hierboven zie je de onderzijde van een woning met aluminium folie afgedekt om warmte straling tegen te gaan.