ALGEMENE INFO OVER DIKAT

Dikat is opgericht in 1996 door André te Brake.

Dikat is een veelzijdig bedrijf dat kennis heeft van zeer veel verschillende technieken, zowel voor de bouw als op gebied van elektra-, metaal-, en machinebouw, dit in combinatie met gebruikmaking van duurzame producten*.

Bij het benaderen van problemen in de bouw zal er altijd gedacht worden vanuit de optimale combinatie van de basis producten die in de bouw gebruikt worden,  steen/beton, staal, hout, glas, kunststof en isolatie. Daarbij zal gewerkt worden met de gedachte dat een gebouw of installatie voor lange tijd goed moet functioneren, en daarom degelijk gemaakt dient te worden. Voor Dikat telt succes voor de klant en zichzelf op de lange termijn meer dan op de korte termijn.

Door de zeer verschillende werkzaamheden die door Dikat in het verleden zijn verricht, wordt er anders met de gangbare manier van bouwen omgegaan. Niet vanuit het gangbare, maar altijd met de gedachte van;  hoe kan iets beter.

De laatste 5 jaar richt Dikat zich steeds meer op het verduurzamen van bestaande woningen. De combinatie van vloeren en wanden isolerenbalans ventileren, het vervangen van oude kozijnen door nieuwe hoogwaardige isolatie kozijnen samen met een nieuw geïsoleerd dak voorzien van dakpannen met zonnecellen, zorgt ervoor dat een oude woning in één keer geüpdatet word tot een “(bijna) nul op de meter” woning (https://stroomversnelling.nl/over-stroomversnelling/wat-is-nul-op-de-meter/).

Dikat biedt al deze voorgaande werkzaamheden als één pakket aan. Dus voor de klant is Dikat een “One stop shop” voor het verduurzamen van de woning waarbij de klant met één aannemer/uitvoerder heeft te maken. Hier bij kan Dikat de totale wensen van de klant zichtbaar voor hem/haar in kaart brengen middels het maken van tekeningen in SketchUp, en deze vervolgens via een render-programma als bijna echt demonstreren. Waardoor u als klant een vrij reëel beeld krijgt van u kunt verwachten.

*Onder duurzame producten wordt bij Dikat verstaan: producten die lange tijd de functie kunnen verrichtten waarvoor ze gemaakt zijn. Zodat je voor de uitoefening van die functie minimaal aan grondstoffen, arbeid en afvalproductie nodig hebt ten opzichte van de tijd dat het die functie kan uitoefenen. Dit hoeft dus niet direct te betekenen dat het op basis van de productie het meest milieuvriendelijk  product is. T.o.v. een beter milieuvriendelijk product met de zelfde functie die maar de helft van de tijd meegaat, is een product dat langer mee gaat al snel de winnaar. Daarnaast is het onderhoud dat nodig is om het gebouw of installatie z’n functie goed te laten behouden een zwaar drukkende factor op het totale duurzaamheidsaspect van het product. Hout lijkt duurzaam indien het op de juiste manier verbouwd is, ligt goed in de kringloopcyclus, maar als dit om de 2 jaar geverfd dient te worden omdat het volop in weer en wind zit , ook al gebeurt dit met ecologische verf, dan is het al snel minder duurzaam als je de handelingen van de schilder die daar voor nodig zijn, en de productie van die producten meetelt.