CONVECTIE / STROMING

Conductie van warmte ontstaat doordat de bewegingssnelheid van “warme” atomen hoger is dan van “koude” atomen. Door deze hogere bewegingssnelheid hebben deze “warme” atomen meer ruimte nodig (bij de zelfde druk) dan de “koude” omliggende atomen.  Het gevolg daarvan is dat er van de “warme” atomen er minder in de zelfde ruimte zullen passen dan de “koude” en daardoor een lager soortelijk gewicht ontstaat. Als de atomen uit gas of vloeistof bestaan, dan zal het gevolg zijn dat de lichtere gassen of vloeistoffen zich naar boven verplaatsen boven de zwaardere stoffen. 

Als deze atomen nu uit lucht deeltjes bestaan ontstaat er een stroom van warme lichte lucht deeltjes naar boven en van koude zware lucht deeltjes naar beneden.

Warmte kan zich heel snel via stroming verplaatsen.  Als een raam of deur wijd open staat in de winter dan kan de temperatuur binnen enkele minuten fors dalen in een ruimte. Warme lucht stroomt dan rechtstreeks naar buiten omdat deze lichter is en wordt vervangen door zwaardere koudere lucht.

Lucht lekken in woningen zijn dan ook een belangrijke oorzaak van de stroming van warmte naar buiten. Sterke wind zal dit proces nog eens versnellen.

Door luchtdicht te isoleren voorkom je rechtstreeks dat de warmte die opgewekt wordt door de CV of andere kachel weg stroomt en vervangen wordt door koude lucht van buiten.

Stroming_Convectie

Veel voorkomende oorzaken van luchtlekken:

* Kieren naast deuren en ramen

* Voegen rond deuren en ramen

* Aansluiting tussen de muren en vloeren

* Aansluiting tussen de muren en dak

* Dak doorvoeren voor ventilatie en rookgasafvoer

* Randen langs dakramen

* Slecht aansluitende isolatie platen

* Isolatie waar lucht doorheen stroomt, open isolatie materialen (deken soorten)

* Kieren langs stopcontacten

Hier bovenuit blijkt wel dat er veel plekken zijn waar lekkages kunnen voorkomen en het voorkomen van luchtlekken veel warmte verlies kan tegengaan.

Convectie van lucht in een luchtdichte woning zorgt ook voor warmte afvoer.

Hierboven hebben we beschreven hoe de lucht uit de woning lekt. Ook al is de woning nog zo luchtdicht, dan nog kan convectie er voor zorgen dat er extra warmte verloren gaat. Dit kan namelijk doordat convectie de warme lucht naar de koudere, slecht geïsoleerde delen van het huis transporteert. Bijvoorbeeld een slecht geïsoleerde kamer op de boven verdieping. Hierdoor zal de geleiding en uitstraling van warmte op de slecht geïsoleerde delen dus hoog blijven. Slechte isolatie versterkt de de luchtstroming. Versterkte luchtstroming  zal de warmte geleiding weer versterken.

Convectie van lucht in een  spouw zorgt ook voor warmte afvoer.

Vaak wordt gesteld dat lucht in een spouw warmte isoleert. Voor zover dit stilstaande lucht is klopt dit. Maar bewegende lucht door convectie of winddruk van buiten zal de lucht verplaatsen waardoor versneld de lucht de warmte van de binnenmuur opneemt en aan de buiten muur afgeeft.

 

Goede luchtdichte isolatie zorgt ervoor dat de warme lucht niet van binnen naar buiten stroomt en omgekeerd, dit voorkomt onnodig verwarmen.

Goede luchtdichte isolatie verlaagt de inwendige convectie waardoor er minder geleiding en straling van warmte naar buiten is.