GE-UPCYCLED

Upcyclen

Upcyclen is een vorm van recycling waarbij het product wordt verwerkt tot één of meerdere nieuwe producten. Het uitgangspunt bij upcyclen is dat de kwaliteit van de producten niet omlaag gaat, maar zelfs nog beter wordt. De producten worden op een zodanige manier hergebruikt dat ze meer waarde krijgen. Een oud, onbruikbaar product kan worden omgetoverd tot iets nieuws. Indien dit nieuwe product goed bruikbaar is en meer waarde heeft dan daarvoor, spreken we van upcycling. Denk aan afval dat normaal bij het grofvuil zou worden gezet waar nog een nieuw tuinmeubel van gemaakt kan worden. In deze situatie wordt van een ouder gebouw een modern energiezuinig gebouw gemaakt, dus beter dan het orginele gebouw toen het nieuw gebouwd werd.

Bij upcycling wordt dus niet enkel de grondstof van een product opnieuw gebruikt (zoals bij recycling), maar het product in zijn geheel. Het upcyclen is een term die je vaker hoort in combinatie met een circulaire economie. Een circulaire economie is ook gericht op hergebruik van materialen met behoud van kwaliteit en waarde in een eindeloze stroom.

Downcyclen

In tegenstelling tot upcycling is downcycling een vorm waarbij waardevolle producten en materialen worden omgezet of hergebruikt in minder waardevolle producten en materialen. Het is uiteraard positief dat producten alsnog opnieuw gebruikt worden, maar het verliest wel zijn waarde. Je kunt denken aan het smelten van materialen uit een bepaald product of enkel de bruikbare onderdelen van een product hergebruiken. De grondstoffen beschikken na downcycling vaak niet meer over de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof. De afvalstroom kunststof is veel gevoeliger voor downcycling dan bijvoorbeeld glas en metaal. Deze laatste twee afvalstromen blijven zeer goed recyclebaar met behoud van kwaliteit. Maar ook glas kan downcyclen wanneer bijvoorbeeld veel kleuren glas (in een glasbak) zijn samengekomen. Er kan dan enkel nog bruin glas van gemaakt worden.

Recyclen

Eigenlijk is recycling een verzamelnaam voor upcyclen en downcyclen. Het grote verschil is dat bij recycling het materiaal aangepast en omgevormd wordt tot een ander soort materiaal of eenzelfde soort materiaal van mindere kwaliteit. Bij het recyclen van producten wordt een deel van het product als afval gezien en een ander deel wordt verwerkt tot nieuw product. Een voorwaarde om kwalitatief zo goed mogelijk te recyclen is een juiste sortering van het afval. Ofwel het juist scheiden van afval. Een goede manier om het afval vooraf al gescheiden te houden van elkaar is het direct scheiden in verschillende afvalcontainers.Ook binnen het bedrijfsleven is dit een handige manier om het afval gescheiden te houden van elkaar en op een juiste manier te kunnen laten inzamelen. Door deze manier van afvalscheiden worden de kosten van afvalstorten meestal aanzienlijk verlaagd.