WAAROM ISOLEREN?

In de huidige gebouwen wordt de de meeste energie gebruikt voor verwarmen. Door te isoleren beperk je dus rechtstreeks de grootste energie verbruiker. 

Hier naast zie je de veel gebruikte piramide 

“TRIAS ENERGETICA”

Deze piramide laat zien waar je de grootste stappen kunt maken.
1. probeer eerst energie te besparen
2. Wat overblijft moet je duurzaam op wekken
3. Wat dan nog overblijft moet je efficiënt inzetten.

Isoleren staat dus op nr. 1 om energie te besparen.

Isoleren van gebouwen heeft als doel om de “warmte overdracht” in de winter van binnen naar buiten en in de zomer van buiten naar binnen en geluidsoverlast tegen te gaan, waardoor het binnenklimaat zo aangenaam mogelijk is en blijft.

Maar wat is warmte? 

Warmte,  aangeduid met het symbool Q en uitgedrukt in Joule, is niets anders dan een bijzondere vorm van energieoverdracht. In feite gaat het om energie die van het ene voorwerp naar het andere voorwerp gaat. Warmte gaat daarbij altijd vanzelf van een plaats met een hogere temperatuur naar een plaats met een lagere temperatuur, het is een vorm van energie uitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn. Vergelijk dit met water dat altijd van hoog naar laag gaat, indien er geen andere krachten spelen.

Bovenstaande gebeurd op atoomniveau en komt in grote lijnen op het volgende neer: Lees meer..

Straling

Straling is transport van energie door elektromagnetische deeltjes (golven) van een materiaal die warmte-energie bevat. Lees meer

Hoe te isoleren

Als je begrijpt hoe de warmte overdracht van binnen naar buiten en omgekeerd werkt, dan  weet je dus hoe je oorzaken moet aanpakken.
Kort samen gevat komt dat op het volgende neer:
Hou de warmte in de winter zoveel mogelijk binnen en in de zomer zoveel mogelijk buiten.