logo_anders-denken-anders-doen_og

Wij zetten ons in voor een:

Betere wereld

Eerlijker wereld

Overzichterlijker wereld  

Dikat en de eigenaar van Dikat onderschrijven de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Dit gaat veel verder, en is breder dan het “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

Hierbij het belangrijk dat het tempo waarin dit gebeurd niet te hoog is maar stabiel voorwaarts, waardoor je de mensen in het proces mee kunt nemen en het geen feestje van de elite en hoger opgeleiden wordt. 

Te hoog tempo gaat grote groepen mensen tegen staan, waardoor je 1 stap voor uit gaat en 2 achteruit. De Europese unie is een voorbeeld van hoe het niet zou moeten, door het hoge tempo waarin Europa wil veranderen, gaan inwoners van Noord- en West Europese landen en Zuid- en Oost Europese landen zich radicaal afzetten tegen de gevestigde macht, ook al heeft die gevestigde macht veel vooruitgang gebracht. Dit komt doordat onder te hoge druk de algemene normen en waarden en financieële uitgangspunten in beide delen van het continent te snel gelijk moeten worden. Met grote gevolgen in deze landen waardoor er leiders worden gekozen die volledig aan de handrem trekken en zich willen afscheiden van Europa of zich in laten met minder vrije regimes zoals China of Rusland.

Belangrijk hierin is dat de leiders van de afzonderlijke landen of regio’s  de snelheid van aanpassingen verlagen of de mensen er beter in meenemen en voldoende uitleggen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren om draagvlak te creëeren.