logo_anders-denken-anders-doen_og

Naast de 17 VN doelen streven we dan ook naar de volgende uitgangspunten voor een duurzame samenleving:

1             Bescherm en stimuleer altijd onafhankelijke informatie bronnen.

2             Beperk de duur van leiderschap, hiermee voorkom je machtsconcentratie en nieuwe inzichten krijgen hierdoor ook kansen.

3             Beperk de macht van bedrijven, ook al kost dit tijdelijk werkgelegenheid.

4             Neem de mensen vroegtijdig mee in planvorming, dit levert veel nieuwe inzichten en draagvlak op, en je kunt vroegtijdig bijsturen. Accepteer hierbij ook een niet gewenste keuze (van uit de leiders gezien), en probeer niet als nog via een omweg het plan er door te drukken. Beter is dat de mensen zelf ondekken dat de keuze mogelijk verkeerd is geweest. Bij eventueel aanpassing van de keuze heb je wel draagvlak. (soms moet het eerst slechter worden voor het beter wordt)

5             Verschuil je als overheid niet achter adviesbureau’s, en durf ook eens besluiten tegen het advies in te nemen, een goed gedragen plan staat voorop. Voorkom dat adviesbureaus de besluitvorming overnemen.

6             We moeten systemen zo inrichten dat bij dreigende ontsporing de systemen zich vroegtijdig zelf corrigeren zonder bestuurlijk ingrijpen, waarbij de pieken en dalen naar een stabiel wenselijk niveau  worden gecorrigeerd.

7             Maak regelgeving eenvoudig en overzichtelijk zonder (veel) uitzonderingen geschreven in begrijpelijke taal , hierdoor is het voor de “gewone man” ook te begrijpen, waardoor er een gelijkwaardiger speelveld ontstaat tussen lager (meestal armer) en hoger (meestal rijker) opgeleiden.

8             Durf duidelijk keuzes te maken in het maatschappelijk belang, ook al doet dat soms een bepaalde groep tijdelijk pijn en bevoordeel je daar een andere groep mee,  het aanpassingsvermogen van de mensen is heel groot. Door slappe compromissen komt er alleen maar meer regelgeving, meer bureaucratie en wordt het probleem niet (volledig) opgelost.

9             Voer ingrijpende maatregelen gelijdelijk is, zodat mensen tijd hebben om zich aan te passen.

10           Inzet mag beloond worden, maar de sterkste schouders dragen de grootste lasten.

11           Positieve lange termijn resultaten hebben voorrang op korte termijn resultaten.

12           Accepteer dat niet iedereen tot de zelfde prestaties in staat is, daardoor er verschillen ontstaan en deze er ook mogen zijn.

13        Accepteer dat vanuit de evolutie  om te overleven , mensen egoïstisch zijn met tegengestelde belangen en hierdoor de ideale wereld nooit zal ontstaan, maar streef naar een wereld waarin het voor bijna iedereen goed leefbaar is, 100% perfectie voor iedereen bestaat niet.

14           Accepteer dat mensen ondernemend zijn en uitdagingen/risico’s opzoeken. Regel alleen grote risico’s en ga niet voor elk klein risico wetgeving maken om elke kans op ongelukken te voorkomen, waardoor er een eentonige kleurloze maatschappij ontstaat. Mensen zullen dan risico’s/uitdagingen/trammelant  opzoeken om vervangend avontuur (een adrenaline-ervaring) te beleven, waarbij onschuldige mensen slachtoffer worden. Accepteer dat er risico’s bij het leven horen, en mensen deze bewust opzoeken.

15         Laat zoveel mogelijk beslissingen bij de mensen zelf, daardoor maak je mensen zoveel mogelijk verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Richt het openbare systeem zo in dat de weg in regels eenvoudig te vinden is. Faciliteer als overheid alleen daar waar nodig is.

16         Voedt kinderen niet te beschermend op, zodat ze in de echte maatschapij tegen een stootje kunnen en leren omgaan met gevaren.